شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
- در برابرکسي که معناي پرواز را نميفهمد هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر خواهي شد - بيهوده متاز که مقصد خاک است - هرگز براي خوشبختي امروز و فردا نکن - نماز وقت خداست انرا به ديگران ندهيم - هرگاه در اوج قدرت بودي به حباب فکر کن - هر چه قفس تنگ تر باشد، آزادي شيرين تر خواهد بود - دروغ مثل برف است که هر چه آنرا بغلتانند بزرگتر مي شود - هرگز از کسي که هميشه با من موافق بود چيزي ياد نگرفتم - خطا کردن يک کار انساني است امّا تکرار آن يک کار حيوانيست - دستي را بپذير که باز شدن را بهتر از مشت شدن آموخته است - تنها موقعي حرف بزن كه ارزش سخنت بيش از سكوت كردن باشد - هيچ زمستاني ماندني نيست...حتي اگر تمام شبهايش يلدا باشد - مرد بزرگ، كسي است كه در سينۀ‌خود ، قلبي كودكانه داشته باشد - سقف آرزوهايت را تا جائي بالا ببر كه بتواني چراغي به آن نصب كني - يادها رفتند و ما هم ميرويم از يادها. کي بماند برگ کاهي در ميان بادها - دوست داشتن کسي که لايق دوست داشتن نيست اسراف محبت است - هيچوقت نمي‌توانيد با مشت گره ‌کرده ، دست کسي را به گرمي بفشاريد - نگاه ما به زندگي و کردار ما تعيين کننده ي حوادثي است که بر ما مي گذرد - کاش در کتاب قطور زندگي سطري باشيم ماندني ... نه حاشيه اي از ياد رفتني - هر که منظور خود از غير خدا مي طلبد ، او گدايي است که حاجت ز گدا مي طلبد

پيام‌هاي اتاق

ساعت دماسنج
پیامی یافت نشد.
ساعت دماسنج
گروه بدان که...
vertical_align_top