شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
اين روزها اصلا حواست به من نيست … ديگر خبري از من نمي گيري … اما با اين حال درکت مي کنم ، با “او” بودن تمام وقتت را گرفته است !
:-| بچه ست!
*عاطفه*
منم دخترم@@};- !@
فداي تو خواهري
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top